19th Ave New York, NY 95822, USA

Derfor bør du ha ditt helt eget ERP system

erp
ERP (Enterprise resource planning) heter på godt norsk ressursplanlegging for bedrifter, og i IT-verden handler det om systemer som omfavner hele bedriftens virkeområde.
Et godt skreddersydd ERP system integrerer og lar deg håndtere, og ha oversikt over, viktig bedriftsinformasjon som planlegging, innkjøp, driftstilbehør, salg, markedsføring, økonomi og ansatte. Siden det er skybasert, og utviklet som et SaaS system, er det tilgjengelig uansett om du og dine ansatte bruker stasjonære PC’er, Mac’er eller smarttelefoner med Android eller iOS.
Tid er penger, og sømløse integrasjoner og forretningsprosesser kan spare deg og din bedrift mye tid, og gi deg et konkurransefortrinn ovenfor konkurrenter som bruker unødvendig tid på intern kommunikasjon.
Et skreddersydd ERP-system kan bidra til:
1) Økt ytelse i organisasjonen
Ved å utvikle og implementere et ERP-system kan hele bedriften løftes opp til et høyere ytelsesnivå, ved å forenkle og forbedre en rekke interne prosesser.
2) Effektivitet
Fordi alle ansatte i bedriften kan samhandle og kommunisere digitalt i sanntid fremfor gammeldags kommunikasjon, sparer alle tid og mer blir gjort i løpet av arbeidsdagen.
3) Mer nøyaktige prognoser
Ledelsen i bedriften har oversikt over alle nøkkelopplysninger i sanntid, og får en helt annen mulighet til å styre i riktig retning ved hjelp av gode skreddersydde rapporter og historisk statistikk som lar deg plukke opp trender mye tidligere.
4) Samarbeid mellom avdelinger
Et ERP-system kan bygges slik at selskapets forskjellige avdelinger kan knyttes sømløst sammen. Ved at all kommunikasjon foregår i systemet, vil alle ha bedre oversikt og etterprøvbarheten i arbeidet blir en helt annen, siden all informasjon og data innad i organisasjonen til enhver tid er tilgjengelig i systemet.
5) Integrasjoner og ny funksjonalitet
Med et godt planlagt og utviklet internt system, vil det være enkelt å bygge på nye moduler og funksjoner. Integrasjoner opp mot eksisterende og nye systemer er også enkelt, og kan gjøres ved behov.
6) Roller og tilganger etter behov
ERP-systemet vil bygges opp etter din organisasjons nåværende hierarki, slik at forskjellige stillinger gis forskjellige rettigheter og tilganger. Ønskes nye roller, tilganger og rettigheter, kan dette enkelt opprettes av ledelsen.
7) Bedre salgsarbeid og kundebehandling
Med egne brukere for ansatte selgere og kundebehandlere vil ERP-systemet sørge for at disse kan jobbe tettere sammen for å løse både salgs- og oppgaver relatert til kundebehandling.
8) Reduserte kostnader
Et ferdig utviklet ERP-system har en gjennomsnittlig levetid på mellom 7 til 10 år etter lansering (kilde:Aberdeen Group). Selv om det koster penger å utvikle et slikt system, er det ingenting sammenliknet med de store besparelsene et slikt system innebærer i form av redusert tidsbruk, mindre administrasjonsarbeid (23% lavere, Aberdeen Group), lavere driftskostnader (24% reduksjon, Aberdeen Group), økt effektivitet, bedre kontroll og mer lønnsomme forretningsavgjørelser.
9) Mobilitet
Med stadig hyppigere bruk av hjemmekontorer og “arbeid-på-farten” er muligheten for at ansatte kan jobbe hvor som helst og når som helst et must for fremtidsrettede bedrifter. En løsning som lar ansatte være 100% koblet på alle jobb-prosesser og med tilgang til all nødvendig oppdatert informasjon, uten å fysisk befinne seg på kontoret, har enorm betydning for lønnsomhet og effektivitet.
10) Datasikkerhet
Med en godt planlagt og gjennomført utvikling av ditt eget ERP-system, behøver du ikke å bekymre deg for om dine data er sikre og behandles ihht. gjeldende lover og regler(som f.eks. GDRP), siden alt dette har blitt bygget inn i systemet da det ble utviklet.
Siden ledelsen har full kontroll over roller og rettigheter til systemet, kan hver enkelt ansatt gis tilgang til akkurat så mye, eller lite, informasjon som ledelsen ønsker.Har du spørsmål om utvikling av et ERP system, eller ønsker en vurdering og et tilbud på utvikling av et slikt system? Ta kontakt med oss. Vi har utviklet ERP systemer for flere større selskaper og offentlige institusjoner i flere land.