19th Ave New York, NY 95822, USA

Datavisualisering – fordi vi responderer best på visuell stimuli

datavis
Denne bloggposten handler om hvordan hjernen vår fungerer, og hvordan datavisualisering kan
brukes for å skape bedre brukeropplevelser og mer effektive systemer som kommer både ansatte

og deres arbeidsgivere til gode.

På mange områder tror vi kanskje at hjernen fungerer annerledes enn det forskning viser at den
faktisk fungerer. Hvordan reagerer vår hjerne for eksempel på noe så «enkelt» som multitasking?
Gjennom livet, eller arbeidsdagen, skal vi løse oppgaver som krever “multitasking”. Det handler
om å være mest mulig produktiv, og dette er vi ved å “multitaske”. Det kan for eksempel være at
du sitter på jobb i en telefon med en kollega, mens du samtidig sjekker epost-inboxen din og
drikker en kopp kaffe. Dette er vel effektiv multitasking? Vel, nei, faktisk ikke, fordi hjernen er
ikke istand til å gjøre to ting samtidig, det vil si å ha fokus på de to samme tingene samtidig.
Men den er veldig god til å gjøre lynraske bytter fra en oppgave til den neste. Multitasking er
altså i realiteten vår evne til å gjøre mange ting rett etter hverandre, og bytte raskt mellom de
forskjellige oppgavene vi gir fokus til. Og det kan være noe å tenke på neste gang du fortsetter å
formulere den jobb-mailen samtidig som du har kona på telefonen. For din egen del!

En diskriminerende prosess – noen fakta

Hjernens arbeidsprosess er diskriminerende, og den prioriter det visuelle mottaket. arbeider i en
diskriminerende prosess. Rundt 50 % av hjernen er involvert i visuell behandling. Rundt 70% av

sensor-reseptorene er plassert i øynene.

Vi memorerer 10% av hva vi hører, mens vi memorerer 80% av hva vi ser (!). Derfor er vi i
stand til å huske selv de mest trivielle detaljer fra en film vi så for 6 måneder siden, men ikke
hvilke ord som ble brukt i telefonsamtalen med fruen. Selvfølgelig spiller faktorer som interesse
og konsentrasjon til en viss grad også en rolle, så det nytter ikke å skylde helt og holdent på at
man ikke har gjort sine ekteskapelige plikter fordi beskjeden ble gitt verbalt.
«Din hjerne absorberer rundt 35 gigabyte med data en normal dag utenfor job. Dette er enormt

og spektakulært effektivt.»

Den visuelle cortex

Rundt 20 % av hjernen arbeider utelukkende med visuell behandling. Den visuelle cortexen på
baksiden av hjernebarke tar for seg størstedelen av behandlingen av visuell informasjon, sender
deretter informasjonen ut til nesten alle andre områder av hjerner, hvor dette kombineres med

ytterligere sensorisk informasjon som til slutt gir oss et totalbilde av situasjonen.

En eksplosjon av data visuelle verktøy

Tilsvarende ting skjer med oss når vi bearbeider endeløse rekker av kolonner med data. Det blir
fort kjedelig og uinteressant. Verktøy vi kan benytte for datavisualisering gjør det ikke bare
enklere for oss, men også spennende og interessant. Vi foretrekker heller grafiske fremstillinger
fremfor et excel-ark når vi skal ha info om månedens salg i butikken. Applikasjoner med gode
grafiske fremstillinger av data oppfattes tidsbesparende og settes stor pris på av mennesker som
streber etter enkle løsninger som sparer dem for tid og arbeid. Derfor er datavisualisering som
konsept så populært og derfor ser vi nå en eksplosjonen av visuelle dataverktøy. Applikasjonene
for det visuelle fanger oppmerksomheten på en helt annen måte. <
Hvorfor bruke tid på datavisualisering?
Vi har en egen avdeling for datavisualisering hos Successive, som utelukkende arbeider med å
presentere informasjon og data på en mest mulig appellerende og virkningsfull måte. Disse
fokuserer på det komplette tekniske og dataorienterte feltet i sin tilnærming. Her ligger det
mange muligheter, og kun fantasien setter grensene for hva vi kan få til på dette området. Vi
utvikler stadig nye løsninger for å vekke oppmerksomheten til brukerne av våre kunders
systemer